TITLE-agua-y-residuos

Ura eta hondakinak

Agua industrial

Gure balio erantsia  

Hondakin-uren eta hondakin organikoen konposatuak tratatzeko eta berreskuratzeko teknologia aurreratuen garapena eta optimizazioa ikertzen dugu, hori guztia ekonomia zirkularraren ikuspegitik, tresna gisa laborategi eta industria mailako esperimentazioa eta eredu matematikoen bidezko simulazioa erabiliz.

Gure emaitzak industria-sektoreetan (nekazaritzako elikagaiak, papergintza, oil & gasa, farmazia- eta osasun-sektorea) eta hiri-eremuan (hondakin-urak eta hondakin solidoak) aplikatzen dira.

Gure ikerketa-ildoak  

Lan esperimentala eta ikasitako prozesuen eredu matematikoen bidezko simulazioa uztartzen ditugu, eta esperientzia zabala eskaintzen dugu honako alderdi hauetan:

  • Hondakin-uretako eta hondakinetako konposatuak berreskuratzea. Balio erantsiko konposatuak berreskuratzeko soluzioak (gantz-azidoak, nutrienteak), CO2 mikroalgen bidez harrapatzea, etab.

  • Sortzen ari diren kutsatzaileen tratamendua uretan eta hondakinetan. Uretan, lohietan eta hondakinetan prozesu fisiko-kimikoen bidez sortzen diren konposatuak (mintzen bidezko iragazketa, ozonizazio katalitikoa, Fenton, UV) eta biologikoak (teknika entzimatikoak) neurtzeko eta ezabatzeko soluzio teknologikoak garatzea.

  • Industriako ur-sareen simulagailuak. Prozesuko urak eta hondakin-urak lantzen dituen industriako ur-zirkuituak diagnostikatzeko eta optimizatzeko modelatze matematikoa eta simulazioa.

  • Hondakin-uren tratamendu biologiko aurreratua: DN, SBR, MBR, biopelikula, Pn/Anammox sistemak.

  • Araztegiko lohien eta hiri-hondakin solidoen tratamendu biologikoa: biometanizazioa (hezea eta lehorra), atad, konpostajea.

  • HUAren simulagailu integralak garatzea eta aholkularitza-azterlanak egitea. Instalazioaren, diseinuaren eta eragiketaren egoera diagnostikatzea, optimizatzea, kontrolatzaileak sartzea.

Proiektuak