Caracterizacion-estructural-contenidowebbasico-txt

Egituraren eta fisiko-kimikaren ezaugarriak

Ceit-ek eskaintzen duen karakterizazio mota honen helburua laginen konposizioa eta propietate termiko eta termomekanikoak zehaztea da.

Eskainitako zerbitzuak:

 

  • Karakterizazio mikroestrukturala: mikroskopia optikoa; ekortze-mikroskopia elektronikoa, EMA; transmisio-mikroskopia elektronikoa, TEM; faseen eta hondar-tentsioen neurketa.
  • Analisi fisiko-kimikoa: ICP analisi kimikoa; C, O, N eta S azterketa interstizialak; difusibitate termikoaren, eroankortasun termikoaren eta bero espezifikoaren neurketa; dilatometria; difusioaren azterketa termodinamikoa eta zinetikoa; erresistibitatearen neurketa; material disimilarren propietate fisikoen neurketa; karakterizazio optikoa; materialen UV-VIS-NIR karakterizazioa, absorbantzia, transmitantzia eta erreflektantzia barne, eta ukipen-angeluaren neurketa.