Plan de igualdad

Ceitek gure lan-eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra sustatzeko konpromisoa hartu du. Zentro teknologikoaren jarduera guztietan, profesionalak hautatu eta kontratatzetik sustapenera, soldata-politikatik, prestakuntzatik, lan-baldintzetatik eta enplegutik igaroz. Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren printzipioa onartzen dugu, eta kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren aldeko apustua egiten dugu.

Erakundean eta, hedaduraz, gizarte osoan emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko bidean aurrera egiteko.

CEITek berdintasun-plan bat du, eta plan horretan zehazten dira gauzatzen ari diren ekintzak, eta dagozkion jarraipen-sistemak.