I+G+b Politika eta Kalitatea

I+G+b Politika Ceit zentroko gizataldearen eta kolaboratzaileen ekintzen garapenerako ondorengo alderdi hauetan zerrendatzen da:

Kalitatearen eta I+G+Bren politika egokia da erakundearen helbururako eta testuingururako, eta erakundearen zuzendaritza estrategikoari laguntzeko.

Erreferentziazko esparrua eskaintzea kalitateari eta I+G+B helburuei dagokienez.

Betebehar inplizitu nahiz esplizituak burutu, eta baita aplikagarriak diren lege eta arauak betetzea.

Gure Kudeaketa Gidaliburuan eta berau garatzen duten Prozesuetan zehazten den Kalitatea eta I+G+b Kudeaketa Sistemaren eraginkortasun eta etengabeko-hobekuntza sustatu, norberak bere kargutik eta norberaren erantzukizunekin.

Enpresaren beharrak modu egokian antzeman, gaur egungo merkatuaren eta sektorean inplikaturik dauden teknologien ezagutza-maila iraunkorra izateko. Horrela, egoera anitzei azkar erantzuteko gaitasuna sustatuko da, gure bezeroei berritzaileak eta kalitate handikoak diren produktu eta zerbitzuak uneoro eskaini ahal izateko.

Berrikuntza proiektuak trebetasun handienarekin zuzenduko dituzten ekintzak sustatu, gaur egungo teknologiak erabiliz.

Bezeroa gogobetetzen dela zaintzea.

Berrikuntzari eskaintzen zaion ahalegina mantendu eta handitu, Ceit zentroaren giltzarri izan dadin.

Berrikuntzaren kudeaketaren bidez ondorioztatu diren emaitzak babesteko eta ustiatzeko politika sustatu.

Zerbitzu eta produktuen prestazio eta berrikuntza sailetan garapen maila altuak mantendu, etengabeko hobekuntza sistema baten testuinguruaren baitan.

Enpresako pertsonen gogobetetasuna bilatzea, erakundearen onurarako ahalik eta konpromiso handiena hartuz, langileen artean giro parte-hartzailea sustatuz, helburu komunean integratuz eta talde-lana, norberaren onarpena eta hobetzeko iradokizunak erraztuko dituzten komunikazioak hobetuz, horretarako behar diren baliabideak behar bezala kudeatuz.

Gure bezeroen proiektuetan prestazio berritzaileak eskaintzea ahalbidetuko diguten kooperazioak eta hornitzaileak bilatu.

Gaur egungo politika maiztasunez berrikusiko da etengabe moldatzen joateko.

Jardueren bidez, 2030eko Garapen Iraunkorreko Helburuak (GJH) betetzea lortzea, gizartearen eta ingurumenaren iraunkortasunari buruzkoak.

I+G+b-ren kudeaketa sistema Ceit-en

Ceit-ek, ENAC-en I+G+b-ren kudeaketa Sistemaren zihurtagiria lortu du, 2014.ean argiratutako UNE 166002 arauaen arabera.

Zihurtagiri honek bermatzen du, Ikerkuntza, Garapen eta Berrikuntza alorretako ekinbideak modu profesional batetan garatzen direla ondorengpo esparruetan: materialak eta fabrikazioa; garraioa eta energia; ura eta osasuna; informazioaren teknologiak eta komunikazioak.

Ekinbide guzti hoiek I+G+b-ren kudeaketa sisteman araututa daude ondorengo irizpideak jarraituz: emaitzen eteganbeko hobekuntza, berrikuntza teknologikoaren optimnizazio prozesuak eta ideien trasferentzia eta sorkuntza