I+G+b Politika

I+G+b Politika Ceit-IK4 zentroko gizataldearen eta kolaboratzaileen ekintzen garapenerako ondorengo alderdi hauetan zerrendatzen da:

 • Betebehar inplizitu nahiz esplizituak burutu, eta baita aplikagarriak diren lege eta arauak betetzea.
 • Gure Kudeaketa Gidaliburuan eta berau garatzen duten Prozesuetan zehazten den Berrikuntza Kudeaketa Sistemaren eraginkortasun eta etengabeko-hobekuntza sustatu, norberak bere kargutik eta norberaren erantzukizunekin.
 • Enpresaren beharrak modu egokian antzeman, gaur egungo merkatuaren eta sektorean inplikaturik dauden teknologien ezagutza-maila iraunkorra izateko. Horrela, egoera anitzei azkar erantzuteko gaitasuna sustatuko da, berritzaileak eta kalitate handikoak diren produktu eta zerbitzuak uneoro eskaini ahal izateko.
 • Berrikuntza proiektuak trebetasun handienarekin zuzenduko dituzten ekintzak sustatu, gaur egungo teknologiak erabiliz.
 • Ceit-IK4 zentroaren ekintzak lehen mailako erakundeetara zuzendu.
 • Berrikuntzari eskaintzen zaion ahalegina mantendu eta handitu, Ceit-IK4 zentroaren giltzarri izan dadin.
 • Berrikuntzaren kudeaketaren bidez ondorioztatu diren emaitzak babesteko eta ustiatzeko politika sustatu.
 • Zerbitzu eta produktuen prestazio eta berrikuntza sailetan garapen maila altuak mantendu, etengabeko hobekuntza sistema baten testuinguruaren baitan.
 • Enpresako langileen gogobetetze-maila ahalik eta altuena lortu, erakundearen hobe beharrerako, konpromiso ahalik eta handiena lortzen ahaleginduz. Langileen artean giro partehartzailea suspertu, helburu amankomunetan integratuz eta talde-lana, norbanakoen onespena eta hobekuntza proposamenak errazten dituzten komunikazio ildoak sustatuz. Gainera, horretarako beharrezkoak diren baliabideen gestio zuzena burutu beharko da.
 • Gure proiektuei prestazio berritzaileak eskaintzea ahalbidetuko diguten kooperazioak eta hornitzaileak bilatu.
 • Gaur egungo politika maiztasunez berrikusiko da etengabe moldatzen joateko.
 • Elektronika eta Komunikazioak Saileko Ikertzaileak

Esteka Interesgarriak