Horno de Inducción

Deskribapena

Prozesaketa Termodinamikoa saileko lantaldearen ikerketa-jarduera altzairuaren sektoreko enpresentzako proiektuetan oinarritzen da. Proiektu horien helburua ezagutzak areagotzera, aurrerapen teknikoetara eta produktu aurreratuak modu iraunkorrean lortzeko prozesuen hobekuntzara bideratuta dago.

Ikerketa-lerroak

 • Produktu lau eta luzeak, hodiak, forjaketa-piezak, eta abar lortzeko prozesuen ibilbide berriak eta sekuentzien hobekuntza.
 • Forma erdiamaituak, xafla handi meheen burdinurtuak, zuzeneko xaflatzeak
 • Tratamendu termiko eta termomekanikoen hobekuntza, eta berauetan oinarritutako soluzio berriak.
 • Osaeraren optimizazioa
 • Akatsik gabeko produkzioa
 • Berariazko propietate hobetuak dituzten altzairuak neurrira diseinatzea
 • Erresistentzia altuko altzairu-sorta berriak
 • Mikroaleaziozko altzairu aurreratuak
 • Altzairu herdoilezinak eta superaleazioak

Arlo honetan egiten diren ikerketen oinarrizko atalak gazte ikertzaileen prestakuntzan laguntzen du. Oinarrizkoak diren ikerketa-proiektu hauetatik lortutako emaitzak dira izaera teknologikoa duten proiektuetan sortzen diren berariazko arazoak ebazteko lehen urratsa.

Ekipamendua

 • Sekuentzia termomekanikoak simulatzeko ekipamendua: tenperatura altuetan gertatzen diren deformazio-baldintza maila anitz neurtzeko bertan diseinatu eta eraikitako tresnak. Hauek dira, besteak beste, aplika daitezkeen sekuentziak: aurretiko berotzea, deformazioa lehen iraganaldian eta gerokoetan, iraganaldien artean tenperatura konstantea edo beheranzkoa, deformazio-abiadura aldakorrak, iraganaldi batetik besterako denbora-tarte doituak, deformazio-noranzkoan aldaketak. Deformazio-modu posibleak hauek dira: trakzioa, bihurdura, konpresio axisimetrikoa eta laua, kurbaketa. Sekuentzia termomekanikoaren ondoren, hainbat hozte-prozesu aplika daitezke: zuzeneko tenplaketa, hozte kontrolatua, harilketaren simulazioa...
 • Tratamendu termikoak eta suberaketa:
  • Hutsa edo atmosfera ezberdinak eragiten dituzten labeak, edozein tratamendu termikorako.
  • Etengabeko suberaketa-zikloak simulatzen dituzten bertan neurrira sortutako tresnak.
 • Entsegu mekanikoetarako makina unibertsalak: trakzioa, konpresioa, flexioa, zailtasuna, nekea...
 • Mikroskopia-laborategia: ekortze eta transmisiozko mikroskopio optiko eta elektronikoak, EDS, EBSD, EELS, 3Dmikromekanizatua (FIB)... mikroanalisirako teknikadunak. Ehundurak neurtzeko, atxikitako austenitaren kuantifikazioa, faseen identifikazioa... Neurtzeko X izpien difrakzioa.
 • Faseen eraldaketak, zabaltze-termikoko koefizientearen karakterizazioa eta sekuentzia termomekanikoen simulazioa ikertzeko dilatometria.
 • Altzairuen propietate fisikoak zehazteko tresnak: modulu elastikoak eta ebakidura, eroankortasun elektriko eta termikoa... giro-tenperaturan eta tenperatura altuetan.
 • Merkatuko modeloak eta bertan sortutakoak:
  • Bero-konformazioan aplikatzeko elementu finituak: ijezketa (produktu lau eta luzeak),
  • Kalkulu termodinamikoak.
  • Mikroegituraren eboluzio eta kontrolerako eredu propioak.
  • Mikroegiturak/Portaera mekanikoa loturarako eredu propioak.