TITLE-agua_salud-biodispositivos_mems

Biogailuak eta MEMS

Biodispositivos y Mems

Gure balio erantsia  

Konposatuak, organismoak eta parametro biologiko eta kimikoak detektatzeko eta monitorizatzeko ad hoc sistemak diseinatu eta garatzen ditugu. Nekazaritzako elikagaien sektoreko industriarekin eta osasunaren arloko enpresa, erakunde eta ospitaleekin egindako proiektuen bidez, bezeroaren beharrei irtenbide integral eta pertsonalizatuak ematen dizkiegu, haren ekoizpen-, mantentze- eta monitorizazio-prozesuak hobetzeko.

Gure ikerketa-ildoak  

Gure jarduera azken produktuaren funtzionamendua hobetzera bideratuta dago, eta esperientzia zabala eskaintzen dugu honako alderdi hauetan:

  • Ad hoc detekzio-sistemak: mikroelektrodoak, egitura mikrofluidikoak, neurketa-gelaxkak, kontrol-elektronika eta kanpoaldearekiko komunikazioa.

  • Mikroorganismoak goiz detektatzea eta monitorizatzea askotariko matrizeetan, elikagai-laginetatik fluido biologikoetara.

  • Gailu eta inplante pasiboak hobetzea, detekzio- eta/edo aintzatespen-elementu aktiboen bidez.

  • Bereizte eta analisi zelularrerako gailu mikrofluidikoak diseinatzea eta optimizatzea, 2D eta 3D migrazio zelularra, Drug delivery, scaffold-ak, etab.

  • Inguruneak parametrizatzeko sentsoreak eta neurketa-baldintzak integratzea.

Proiektuak  

Lehiakortasunerako finantzaketa publikoak jaso dituzten proiektuetarako nahiz konfidentzialtasuna eskatzen duten proiektu industrialetarako jarduerak garatzen dira Biogailuak eta MEMS taldean. Jarraian aurkezten dira, beraz, adibide moduan har daitezen, lan horietan lortutako emaitzak. Jabego intelektualak edo konfidentzialtasunak emaitzen argitalpena mugatzen ez duten proiektuak dira.